Reklama
 
Blog | Petr Olmer

Uhněte z těch schodů! (revize)

Nelíbí se mi. A je nebezpečné nechat ho takhle šílet. Připravte se. Příkaz vám ihned vystavím a on pojede pěkně s vámi do Anglie. Tam ať chodí vlevo.

Multiagentní systém zvažuje (na základě návrhu jednoho svého člena) změnu procesu vyřizování požadavků. Současná praxe stanovuje dvě fronty požadavků. Každá fronta dokáže začít zpracovávat v požadavků za vteřinu. Samotné zpracování požadavku v první (pomalejší) frontě trvá t vteřin a je zdarma, zpracování v druhé (rychlejší) frontě trvá t/k vteřin, k > 1, a stojí m. Zpracování probíhá paralelně. Z n agentů jich b využívá druhou frontu. V jednom cyklu má každý agent právě jeden požadavek, a to přibližně ve stejný časový okamžik.

Navrhovatel argumentuje: Poslední požadavek v cyklu je zpracován v čase (nb)/v + t. Protože n > 2b, dá se tento čas zkrátit tím, že druhá fronta bude pracovat stejně jako první. Pak bude poslední požadavek zpracován v kratším čase n/2v + t. Časy zpracování požadavků všech agentů využívajících první frontu se zkrátí, a zlepší se tedy sociální blaho.

Tato argumentace je v zásadě chybná. Nejedná se totiž o hlasování, ale o vyjednávání. Při hlasování se předpokládá, že se rozhoduje o nové věci. Všechny varianty výsledku hlasování musí přinášet něco nového. Pokud některá z variant zachovává status quo, její stoupenci nikdy nebudou s hlasováním souhlasit.

Reklama

Jde tedy o vyjednávání. To je ale nutně individuálně racionální a nesouvisí se sociálním blahem. Pro b agentů je současný stav (v rámci zvažovaných možností) Pareto optimálním řešením. Z Pareto optimálního řešení se při zachování individuální racionality nelze posunout.

Tento stav není primárně závislý na k ani na m, ale na b. Počet agentů b je pak funkcí k a m. Zvýšení podílu k/m vede ke zvýšení b.

Navrhovatel mylně volá po sociálním blahu a po snížení b na nulu. Racionálnější by bylo usilovat o opak: o zvýšení b na maximum, aby jeho požadavek zůstal v první frontě sám a byl tak zpracován v čase t.

William Shakespeare citován v překladu Martina Hilského.