Reklama
 
Blog | Petr Olmer

Před volbami

První úterý po prvním listopadovém pondělí, což je zítra, se konají americké volby. Volby kongresové, guvernérské, ale také volby místní. Na volbách v San Franciscu mi přijdou zajímavé dvě věci: Místní volební systém a referenda.

Volební systém federálních a státních (guvernérských) voleb je jednoduchý: Zaškrtnete si, koho chcete jako guvernéra (kandiduje bývalá šéfka eBay), koho jako viceguvernéra (kandiduje současný starosta San Francisca), koho jako státního ministra financí. Volí se tak i soudci, členové Rady pro vzdělávání apod.

Pro místní volby platí systém, který je ve volební příručce nazvaný ranked-choice, a oficiálně se označuje jako instant-runoff. Pro každou pozici volič nevolí jen jednoho kandidáta, ale může očíslovat až tři.

Po volbách se nejprve sečtou hlasy z tzv. první volby (tedy očíslované jedničkou). Pokud některý z kandidátů získá více než padesát procent hlasů, stal se vítězem. Pokud ale žádný takový kandidát není, vyřadí se kandidát s nejnižším počtem hlasů, a k první volbě se přičtou hlasy druhé volby těch voličů, kteří v první volbě hlasovali pro vyřazeného kandidáta.

Postup se opakuje, dokud některý kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů. Hlasy třetí volby se započítávají, pokud jsou oba kandidáti první a druhé volby vyřazeni.

Tento volební systém vypadá, řekl bych, velmi spravedlivě, a nenutí chodit voliče k druhým a třetím kolům voleb. Je obtížně zmanipulovatelný, ale dá se ukázat, že obsahuje jisté problémy nemonotónnosti (takže nakonec může být zvolen někdo, kdo by podle selského rozumu zvolen být neměl).

(Literatura k tématu: George Szpiro: Numbers Rule; William Poundstone: Gaming The Vote.)

~

Do systému lokálních referend jsem se začetl s potěšením. Na české politické scéně se považuje za axiom, že referendum nelze udělat dobře, otázka musí být jednoduchá, aby jí každý rozuměl, pak ale nepostihne všechny aspekty, svět je barevnější než ano-ne, blablabla.

V zítřejších volbách se v San Franciscu hlasuje v patnácti místních referendech (a ještě v devíti státních).

Každé referendum je ve volební příručce popsáno těmito sekcemi:

Písmenné označení a název referenda, např. Návrh I: Hlasování v sobotu.

Text otázky, např. Měly by se pro listopadové volby 2011 otevřít volební místnosti i v sobotu, pokud dárci uhradí veškeré náklady?

Shrnutí, ve kterém se uvádí, jaký je současný stav (hlasuje se v úterý, v roce 2011 to bude 8. listopadu a bude se volit mj. starosta a šerif; ve volební den jsou otevřeny stovky volebních místností. Voliči mohou také hlasovat kdykoli během měsíce před volbami osobně na radnici, nebo poštovně), co obsahuje návrh (založení fondu, zveřejnění jeho financování, a pokud se sejde dostatečné množství peněz, otevření volebních místností i v sobotu před oním úterým, sepsání závěrečné zprávy), a co znamená, když budete volit ano (chcete tuto změnu), a co znamená, když budete volit ne (nechcete tuto změnu).

Stanovisko Controllera, tedy dohlížitele přes finance, který se snaží vyčíslit finanční dopady (založení a spravování fondu bude něco stát, stejně jako sepsání závěrečné zprávy; aby se sobotní volby uskutečnily, bude potřeba vybrat asi 1,7 milionu dolarů).

Jak se návrh dostal do těchto voleb (byla to petice; jiná referenda iniciuje starosta či městská rada).

Kolik hlasů musí návrh získat, aby prošel (více než padesát procent; některá referenda mají dvoutřetinovou většinu).

Argument navrhovatele ve prospěch návrhu (v úterý se volilo, aby lidi mohli být v neděli doma a pak v pondělí stihli dojet na koni do města; když se bude volit v sobotu, může přijít víc lidí k volbám; skoro všude na světě se volí o víkendu; nebude to nic stát; je to jenom pilotní projekt, platí pouze pro rok 2011).

Argument oponenta v neprospěch návrhu (v primárkách 2010 hlasovalo 59 procent voličů absenčně, tj. poslali svůj hlas poštou; pokud by se měla volební sobota zavést trvale, bude to stát spoustu peněz; sobota nemusí být vhodná pro některé náboženské menšiny; není důvod mít volební místnosti otevřené v sobotu i v úterý; pojďme volební dny zrušit úplně a hlasovat pouze absenčně).

Komentář oponenta k argumentu navrhovatele (v podstatě totéž co výše, není to potřeba, důležitější je absenční hlasování).

Komentář navrhovatele k argumentu oponenta (demokrati jsou také pro; v primárkách to sice bylo 59 procent voličů, ale jenom 34 procent registrovaných voličů přišlo k volbám, to je strašně málo; pojďme to zkusit změnit, nic to nestojí).

Placené argumenty ve prospěch a v neprospěch návrhu (vždy je uvedeno, kdo si to zaplatil, a pokud je to organizace, tak kdo platí tu organizaci). Některé návrhy mají i desítky placených argumentů.

Plný text návrhu, který je ukázán v kontextu, tj. není tak jenom „do paragrafu čtyři písmena f) se za páté slovo druhé věty vkládá slovo ‚zejména‘ a písmeno g) se škrtá“, ale je tak celý paragraf 4 (případně i víc, pokud je to potřeba k pochopení) v nové verzi, kde je slovo ‚zejména‘ podtržené a text písmena g) je přeškrtnut.

Slovníček pojmů, pokud se návrh odkazuje k pojmům, jejichž definici nemusí každý znát.

Tak co, jak byste hlasovali?

Tímhle způsobem se tu bude hlasovat o následujících věcech:

AA: Má se zvednout roční registrační poplatek za automobil zvednout o deset dolarů? Tyto peníze by šly přímo na opravu silnic.

A: Má si město půjčit 46 milionů dolarů, aby zajistilo granty a půjčky s odloženou splatností, které by sloužily k opravě starých budov, u kterých hrozí, že se zhroutí při zemětřesení? Takových budov bylo identifikováno dva tisíce osm set.

B: Má se zvýšit částka, kterou zaměstnanci přispívají do důchodového systému, a snížit částka, kterou do zdravotního systému přispívají zaměstnavatelé? Týká se zaměstnanců města.

C: Má být starostovi nařízeno, aby se účastnil zasedání městské rady?

D: Měli by lidé žijící v San Franciscu a mající zde děti školou povinné mít právo volit členy Rady pro vzdělávání, i když nejsou občany USA?

E: Měli by mít voliči možnost registrovat se pro místní volby až v den voleb? (Teď se musíte registrovat nejpozději patnáct dní před volbami.)

F: Měly by volby do Rady pro zdravotnictví změnit tak, že se místo čtyř voleb v pěti letech bude volit jen dvakrát v pěti letech? (Dnes se volí každý člen zvlášť a má jiné funkční období, návrh je, aby se volili vždy dva členové najednou.)

G: Měl by se zrušit současný výpočet minimální mzdy pro řidiče MHD, a stanovit tuto mzdu podle výsledku kolektivního vyjednávání?

H: Mělo by se zvoleným reprezentantům města zakázat pracovat v centrálních výborech politických stran?

I: Měly by se pro listopadové volby 2011 otevřít volební místnosti i v sobotu, pokud dárci uhradí veškeré náklady?

J: Měla by se na následující tři roky zvednout hotelová daň ze 14 na 16 procent?

K: Měla by hotelová daň zůstat na 14 procentech? (Pokud K dostane víc hlasů než J, daň se nezvedne.)

L: Mělo by se zakázat sezení a ležení na veřejných chodnících od 7:00 do 23:00?

M: Měla by policie víc chodit v ulicích a mělo by se zakázat zakazování sezení a ležení na chodnících? (Pokud M dostane víc hlasů než L, zákaz sezení se nezavede.)

N: Měla by se zvýšit daň z prodeje nemovitostí?

Jako pozorovatele bez hlasovacího práva mě nejvíce zajímá souboj návrhů J a K (kde každý den chodí nové a nové letáky upozorňující na záludnosti těch druhých, zlých), a návrhů L a M (L samozřejmě je zaměřené proti bezdomovcům, ale oficiálně to všichni popírají). Některé návrhy jsou i ve svém zjednodušeném převyprávění tak komplikované, že nevěřím, že by si všichni plně uvědomovali, pro co hlasují (třeba A), jiné mají ďábla až v detailech paragrafového znění (např. K je překvapivě hustým písmem na stránku a půl).

Tak tedy do voleb! Po úterku se uvidí.

Reklama